Tarieven 2019

De kosten per jaar zijn:

Volwassen lid (18 jaar en ouder) € 84,-
Jeugdlid (14 tot 18 jaar) € 50.-
Tweede volwassen gezinslid € 61,-
Overige volwassen gezinsleden € 38,-
Overige gezinsleden jeugd € 10.-

N.B. Jeugd onder de 14 jaar is welkom onder begeleiding van een ouder/verzorger.

N.B. Leden met een inkomen tot maximaal 125% van het bijstandsniveau (zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid) betalen € 50,-. Leden die vinden dat ze in aanmerking komen voor dit lagere tarief kunnen zichzelf kenbaar maken bij de voorzitter van KV Dorestad. Voor de bepaling is de situatie op 1 januari van het contributiejaar bepalend.

Inschrijfgeld per lid (eenmalig) € 15,-
Botenstalling lid (per jaar) € 40,-
  
Kanohuur (per dagdeel) €  3,-

Informatie over lidmaatschap

Als je lid wil worden of meer informatie wilt kun je dat aangeven via het contactformulier.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.