Wij zijn een bijzonder actieve verenging, waar veel van onze leden hun steentje aan bijdragen. Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Om alles in goede banen te leiden hebben we de coördinatie ondergebracht in het bestuur en de volgende commissies.

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak om deelname aan clubactiviteiten te stimuleren. Zij doet dit door ieder jaar, in samenspraak met de leden, een activiteitenkalender samen te stellen. De commissie stimuleert en adviseert de leden van de kanoclub bij het organiseren van activiteiten, Activiteiten variëren van een kanotocht tot een winterwandeling.

Barcommissie

De barcommissie is verantwoordelijk voor de baractiviteiten. Elk lid draait één keer per jaar een bardienst. De barcommissie stelt het barrooster samen en zorgt er voor dat het assortiment regelmatig wordt aangevuld.

Beheercommissie

De beheercommissie heeft tot taak om het clubgebouw en het verengingsmateriaal te beheren en te onderhouden. Regelmatig verrichten de leden van de beheercommissie onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De beheercommissie wijst ook de kanoligplaatsen toe. Tweemaal per jaar organiseert de beheercommissie een klussendag waaraan alle leden kunnen meedoen.  Activiteiten variëren van een grote schoonmaakbeurt van de kantine tot het verven van een kanokar.

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarrekening van het bestuur en brengt hiervan verslag uit aan de leden. De samenstelling van de kascommissie rouleert jaarlijks. De kascommissie wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

PR-commissie

De  PR-commissie is het vaste aanspreekpunt voor contacten buiten de vereniging. Deze commissie zorgt dat onze club regelmatig in de schijnwerpers komt om de bekendheid van onze vereniging in de regio te verrgroten. Dit doet ze door regelmatig persberichten te sturen naar de lokale media. Verder plaatst ze algemene informatie op de website en berichten via sociale media.

Redactie

De redactie heeft tot taak het clubblad en het bewaarnummer te verzorgen. Een aantal weken voor de sluitingsdatum van de kopij verzoekt de redactie de vaarleiders van een tocht om een aankondiging of een verslag. De redactie redigeert de aangeleverde artikelen en foto’s en let erop dat het een prettig te lezen clubblad wordt.

Webcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de vormgeving en inhoud van de website. Het is haar taak om de website actueel, levendig en prettig leesbaar te maken en te houden.